English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Medgeneracijsko prostovoljstvo

Uradni dokumenti

Prostovoljski dnevnik

Prostovoljski dnevnik je hkrati delovni zvezek prostovoljca in knjižni priročnik o prostovoljstvu.

Prostovoljski dnevnik

Na intervizijskih skupinah in skupnih srečanjih prostovoljcev se je pokazala potreba po osvežitvi znanja in pridobivanju novega znanja za praktično delo s starejšimi. Prostovoljci pri svojem delu dobijo veliko spoznanj in energije od starih ljudi, med njimi se stkejo sčasoma tudi močne čustvene vezi. Ko stari ljudje umrejo, zbolijo ali se vedenjsko spremenijo, pusti vse to sledi tudi pri prostovoljcih. S časom se spreminjajo tudi oni sami, dobivajo na primer nove vloge, nekatere zelo prijetne, kot so nova zaposlitev, vloga mame ali babice, druge so težke, kot je nega onemoglih staršev ali življenjskega sopotnika. Vse te okoliščine so narekovale potrebo, da smo se na Inštitutu Antona Trstenjaka, leta 2010, odločili za pripravo tečajev za ohranjanje prostovoljske kondicije več letnih prostovoljcev.

Poimenovali smo jih Osvežitveni tečaji za prostovoljce, kajti kvalitetno in vsestransko učinkovito prostovoljstvo nujno potrebuje »polnjenje baterij«. Namen Osvežitvenega tečaja je osvežitev znanj, ki so jih prostovoljci pridobili na usposabljanju za prostovoljce, izmenjava dobrih izkušenj iz prostovoljstva in reševanje odprtih vprašanj ter dilem, ki se jim porajajo pri prostovoljskem delu. Delo je intenzivno, poteka v obliki delavnic, po metodi socialnega učenja Tečaji so se do sedaj odvijali v Zrečah, kjer prostovoljci skupaj preživijo tri aktivne dneve. Izvedli pa smo jih, v prilagojeni obliki, tudi v lokalnih skupnostih za društva, ki imajo več letne prostovoljce za medgeneracijsko druženje s starejšimi ljudmi.

Na koncu vsake izvedbe tečaja je anketa, v kateri udeleženci anonimno povedo svoje mnenje in predloge o tečaju. Do sedaj so bili vsi zadovoljni s potekom in vsebinami tečaja ter so menili, da jim bo tečaj koristil pri njihovem nadaljnjem delu. Ena izmed prostovoljk je napisala:

»Zelo koristno je bilo delo po skupinah, ker se na ta način bolj spoznavamo, izmenjamo izkušnje in vidiš, kje približno si ti in kje se lahko nagradiš, katero izkušnjo boš prenesel v svoje delo. Pa tudi jutranji sprehodi so mi bili zelo všeč.«

Med anketami pogosto preberemo tudi takšne stavke, ki so za nas dodatna spodbuda:

»Všeč mi je bila ekipa Inštituta, ki je delovala usklajeno in strokovno. Vse kar je bilo na tečaju je bilo potrebno in O.K.!«

Torej, če ste usposobljen prostovoljec in se družite s starejšimi ljudmi več kot tri leta, vsaj eno uro na teden, Vas vabimo, da se nam pridružite na tečaju. Pri tem ni pomembno iz katerega društva ali zveze društev ste.

Program sofinancira MDDSZ, zato udeleženci ali njihova društva prispevajo le za materialne stroške tečaja.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje