English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Knjige

Status: Ni v redni prodaji

Preprečevanje padcev v starosti

Tretja razširjena izdaja

Ksenija Ramovš, Jože Ramovš, Božidar Voljč, Blaž Švab, Tina Lipar, Ana Ramovš

Priročnik za člane skupin. 3. razširjena izdaja

Program preprečevanja padcev v skupnosti je v skupinah za kakovostno staranje in pri njihovih prostovoljskih voditeljih – širiteljih zelo priljubljen. S pomočjo prve in druge izdaje tega priročnika ga je v letu in pol izvedlo več kot 100 skupin v 60 krajih po vseh slovenskih pokrajinah. Tretja izdaja priročnika je razširjena. Vsebuje gradivo in metodiko za 14 skupinskih srečanj, pri katerih praktično obdelajo in osvajajo glavne štiri skupine varovalnih dejavnikov pred padci v starosti.

 

88 strani, izšlo leta 2013

Status: Ni v redni prodaji

Medgeneracijska solidarnost in staranje

Medgeneracijska solidarnost in staranje je Zbornik predavanj z mednarodne konference z istim naslovom. Konferenca je potekala 5.1.2012 na Brdu pri Kranju.

Na začetek Zbornika so umeščeni pozdravni nagovori, katerim sledijo plenarna predavanja mednarodno priznanih tujih strokovnjakov (dr. Vladimir Špidla, dr. Teresa Almeida Pinto, dr. Asghar Zaidi). Le- tem sledi Okrogla miza z razpravo Inštituta Antona Trstenjaka in Pregled dejavnosti Slovenije v Evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012. Na koncu sledijo predavanja v okviru projekta Načrtovanje strategije staranja v Osrednji Evropi, kateremu sledita prispevka z naslovoma: 20 let Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in spomin na Marijo Gregorič Kržič.

Zbornik je v celoti preveden tudi v angleški jezik (prva polovica je v slovenskem, druga pa v angleškem jeziku), prispevek dr. Vladimirja Špidle pa je na voljo tudi v češkem jeziku.

120 strani, izšel je leta 2012

Zbornik je v celoti dostopen v Pdf oblikiDokument

 

Status: Ni v redni prodaji

Starajmo se trezno

Priročnik za člane skupin za kakovostno staranje

Ksenija Ramovš, Jože Ramovš

Priročnik je namenjen članom medgeneracijskh skupin za kakovostno staranje, ko delajo po širiteljskem programu Starajmo se trezno. Vsebuje učne vsebine srečanj (22 tem) ter vodilo za srečanja skupine (23 srečanj). Srečanja so posvečena različnim temam od dejavnega in aktivnega staranja, smiselnega dela, sožitja do preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ter skrbi zase in za svoje zdravje.

Širiteljski program Starajmo se trezno podpirata Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.

120 strani, izšla leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Družinska oskrba starejšega svojca

Priročnik na tečaju za družinske oskrbovalce

Jože Ramovš, Ksenija Ramovš

Priročnik je namenjen družinskim oskrbovalcem - ljudem, ki oskrbujejo svojega onemoglega svojca, in želijo na tečaju za družinske oskrbovalce v učni skupini z drugimi družinskimi oskrbovalci pridobiti znanja in oporo, da bi to pomembno in težko življenjsko nalogo opravljali lažje in bolje.

Tečaj za družinske oskrbovalce je del Mreže medgeneracijskih programov za kakovostno staranje, ki jo v letih 2010 do 2014 sofinancira MDDSZ.

Izdajo tega priročnika je sofinancirala UniCredit Foundation s svojo donacijo Inštitutu Antona Trstenjaka.

192 strani, izšla leta 2012

Status: Ni v redni prodaji

Za kakovostno staranje in lepše sožitje med generacijami

3. dopolnjena izdaja

Jože Ramovš

V knjigi so v poljudnoznanstvenem jeziku zbrana sodobna spoznanja o današnji demografski krizi in njenem reševanju, življenjskih obdobjih in povezanosti vseh treh generacij v eno skupnost, o pomenu upokojitvenega prehoda v tretje življenjsko obdobje, o pomenu telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega zdravja, o oskrbi onemoglih, pa tudi o treh skupinah sodobnih programov za zdravo in aktivno staranje v krajevni skupnosti: starosti prijaznih mestih in občinah, mreži krajevnih medgeneracijskih programov in o krajevnem medgeneracijskem središču.

Knjiga je učni pripomoček pri vseh programih za kakovostno staranje in krepitev medgeneracijske solidarnosti, ki jih izvaja Inštitut. Njen natis je omogočila z donacijo UniCredit Foundation.

92 strani, izšla leta 2012

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje