English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Svojcem, ki doma oskrbujejo svoje starejše družinske člane, je na voljo le malo javne opore in pomoči. Svojci -  družinski oskrbovalci se pogosto soočajo z izgorelostjo, nimajo zadostnih informacij in znanja glede oskrbe. Prav zato na Inštitutu Antona Trstenjaka organiziramo tečaje za družinske oskrbovalce, na katerih le-ti dobijo ustrezna znanja in informacije, prisluhnejo besedam in nasvetom strokovnjakov (patronažna medicinska sestra, fizioterapevtka, …) ter delijo svoje izkušnje med seboj.

Na tečaju je običajno prisotnih 20 udeležencev. Tečaj je sestavljen iz 10 tedenskih učnih srečanjih, ki trajajo po dve uri in pol. Obdelajo se najbolj potrebne vsebine oskrbe: nega onemoglega, demenca, razumevanje starosti in onemoglosti, komuniciranje s svojcem – zlasti ko je težaven, skrb zase, da oskrbovalec sam ne omaga, morebitni odhod svojca v dom za stare ljudi, umiranje in žalovanje. Številni dosedanji udeleženci tečajev so poudarjali, koliko jim pomagajo pridobljena znanja in praktične veščine, prav tako pa njihova medsebojna izmenjava izkušenj in opora pri napornem delu. Tečajniki prejmejo tudi posebej za ta tečaj pripravljen priročnik Družinska oskrba starejšega svojca in praktično knjigo o domači negi.

Tečajniki prejemejo številna gradiva, med drugim tudi priročnik Družinska oskrba starejšega svojca. Po končanem tečaju lahko svojci nadaljujejo mesečna srečanja v Klubu svojcev.


V Ljubljani se bo nov tečaj oskrbe starejšega svojca začel v začetku februarja 2014; sofinancirata MDDSZ in MOL za Ljubljančane. Prijavite se lahko na tel. številko 01 43-39-301 ali po e-pošti info@ inst.antonatrstenjaka.si.

 

Več informacij →

Izšla je 4. številka 16. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete dva    znanstvena članka, in sicer o medgeneracijskem sožitju in solidarnosti ter o vidu in očesnih boleznih pri starejših.

Čaka vas pregled gerontološke literature, v kateri najdete tudi rubriko Slovenska periodika o starosti, v kateri je predstavljeno glasilo slovenskega društva Hospic. Zelo zanimiv je intervju s Tatjano fink, vodjo hiše hospica in predsednico slovenskega društva Hospic.

Vabljeni k branju!

 

Naslovnica  Izšla je 3. številka 16. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete štiri    znanstvene članke, in sicer o slovenskih javnih domovih, o prostovoljskem druženju s starejšim človekom, o spremljanju medijev in kulture in o medgeneracijsko informativno-družabnih središčih slovenske vojske.

Čaka vas pregled gerontološke literature, adaptaciji stanovanja za starejše, o zdravem staranju in dolgotrajni oskrbi, zelo zanimiva pa je tudi predstavitev knjige Glücksfall Alter (Starost kot srečen slučaj).

Verjamem, da vam bo zanimiv tudi interviju z najstarejšim slovencem.

Vabljeni k branju!

Kakovostna starost, letnik 16, št. 1Izšla je 2. številka 16. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, in sicer o sobivanju in samovanju v starosti, vlogi zdravstvene nege pri prehranski ogroženosti starostnikov in peki potice kot smiselni okupaciji starejših v Sloveniji.

Čaka vas pregled gerontološke literature, v kateri boste lahko prebirali o visoki umetnosti staranja, medgeneracijskih projektih, zasledili boste pa tudi prestavljen priročnik za družinske oskrbovalce. V rubriki starosti prijazna mesta in občine predstavljamo prevod Dublinške deklaracije o starosti prijaznih mestih in skupnostih v Evropi 2013. Preberete pa si lahko zelo zanimiv intervju z Markom Finkom.

Vabljeni k branju!

Kakovostna starost letnik 15, številka 2Izšla je 4. številka 15. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, in sicer o navdušenju in staranju, o zgodnjem upokojevanju in o stališčih starejših v Pomurju o zadovoljstvu z življenjem in samospoštovanju.

Čaka vas pregled gerontološke literature, v kateri boste lahko prebrali nekaj o delu z dementnimi ljudmi, o vzdržnosti pokojninskih sistemov  in o preprečevanju zlomov pri starejših. V rubriki starosti prijazna mesta in občine predstavljamo Maribor. Preberet pa si lahko tudi interviju z zdravnikom za srce in s srcem, Borisom Cibicom.

Vabljeni k branju!

Kakovostna starost letnik 15, številka 2Izšla je 3. številka 15. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete tri znanstvene članke, in sicer o oskrbi onemoglih ljudi, samostojnosti in pomoči starim ljudem pri vsakodnevnih opravilih in urjenju spoznavnih sposobnosti v starosti.

Čaka vas pregled gerontološke literature, v kateri predstavljamo novejšo literaturo predvsem s področja dolgotrajne oskrbe bolnih in onemoglih. V rubriki starosti prijazna mesta in občine predstavljamo Ravne na Koroškem. V rubriki Klasiki o starosti in staranju pa si lahko preberete Gantarjev članek z naslovom Ciceronov pogled na medgeneracijski dialog.

Vabljeni k branju!

Inštitut Antona Trstenjaka bo od 1. do 3. oktobra 2012 predstavil na 12. Festivalu za 3. življenjsko obdobje nekatere svoje dejavnosti. Poleg stojnice v 1. preddverju nas lahko obiščete tudi na predstavitvenem prostoru Mestne občine Ljubljana. Imeli boste možnost prisluhniti predstavitvi Mreže medgeneracijskih programov ter programu Zmanjševanja padcev med starejšimi.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneacijsko sožitje je skupaj z več ministrstvi, v evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v ponedeljek, 5. novembra 2012 na Brdu pri Kranju organiziral mednarodno znanstveno in strokovno konferenco MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN STARANJE. Konferenca je bila osrednji slovenski dogodek ob koncu evropskega leta. Med uvodnimi tujimi predavatelji je predaval tudi g. Vladimir Špidla, bivši evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti v času, ko je EU izdala izjemno kakovosten politični dokument Zeleno knjigo Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami. Konferenca je obeležila tudi 20-letnico Inštituta Antona Trstenjaka in spomin Marije Kržič.

Kakovostna starost letnik 15, številka 2Izšla je 2. številka 15. letnika revije Kakovostna starost. V njej lahko najdete štiri znanstvene članke, in sicer o staranju in sožitju generacij, o ukvarjanju s prostočasnimi dejavnostmi v pozni odraslosti, o izpostavljenosti revščini med starejšimi ženskami in o staranju prebivalstva v povezavi s patronažnim zdravstvenim varstvom.

Čaka vas pregled gerontološke literature in dogodkov po svetu ter poročila s strokovnih dogodkov in srečanj ter medgeneracijskih programov. V rubriki Starosti prijazna mesta in občine pa se predstavi Velenje.

Vabljeni k branju!

naslovnicaIzšla je 4. številka 14. letnika revije Kakovostna starost. V njej nadaljujemo s predstavitvijo rezultatov raziskave Potrebe, zmožnosti in stališča starejših ljudi v Sloveniji, in sicer je predstavljen socialno-ekonomski položaj starejših ljudi v Sloveniji. Preberete si lahko tudi o prehrani starejših ljudi in o starejših delavcih.

Čaka vas pregled gerontološke literature in dogodkov po svetu ter poročila z strokovnih dogodkov in srečanj ter medgeneracijskih programov. V rubriki Klasiki o staranju in sožitju generacij je predstavljena Trstenjakova knjiga Med ljudmi.

Vabljeni k branju!

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje