English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Novice

Izberi rubriko novic:

Tudi v poletnih mesecih smo bili v Krekovem središču v Komendi zelo delovni, saj smo ob četrtkih zjutraj redno telovadili, organizirali smo nekaj delavnic, predvsem pa smo ponosni, da nam je uspelo izvesti tudi dve usposabljanji za izobraževanja, ki jih bomo izvajali v jesenskih mesecih. V ponedeljek 23. in v torek 24. avgusta smo izvedli usposabljanje za mlade inštruktorje, ki bodo jeseni starejše učili napredne rabe informacijsko komunikacijske tehnologije. Starejši se bodo tako lahko naučili kako varno uporabljati internet, se naročati na razne zdravstvene storitve, kako uporabljati socialna omrežja, ter kako naročati preko spleta. Mladi bodo starejše naučili tudi uporabe mobilnih telefonov, ter ostalih informacijsko komunikacijskih naprav, pri uporabi katerih bodo starejši potrebovali pomoč. Verjamemo pa, da pomoč in učenje ne bo prihajalo le s strani mladih, ampak bodo tudi starejši na mlajše prenesli pomembne veščine in znanja, tako da bo izkušnja učenja ob uporabi IKT tehnologij res medgeneracijska!

Zadnja dva avgustovska dneva smo v Krekovem središču izkoristili za strokovno usposabljanje mentorjev za medgeneracijski prenos kulturne dediščine. Zainteresirane starejše smo pridobili že na predhodnih delavnicah za prenos kulturne dediščine, na usposabljanju pa jim je strokovna ekipa Inštituta Antona Trstenjaka, ter strokovna sodelavka Zavoda medgeneracijsko središče Komenda, na čelu s predstojnikom inštituta dr. Jožetom Ramovšem, predstavila metode prenosa znanja na mlajšo generacijo, pogovarjali smo se tudi o specifikah mlajše generacije, delovni etiki ter načinu prenosa domovinske in lokalne zavesti mlajšim generacijam. Starejši so predstavili in si izbrali katere običaje, igre, osebe oz. dogodke bodo predstavili mlajši generaciji, ter skupaj z voditelji usposabljanja naredili načrt prenosa znanj in veščin na mlajšo generacijo.

Jeseni bomo v okviru projekta Z roko v roki pričeli z učenjem napredne rabe IKT za starejše, v sodelovanju z Osnovno šolo Komenda Moste pa bomo organizirali delavnice za prenos kulturne dediščine, v okviru katerih bodo starejši, ki so se v zadnjih avgustovskih dneh usposabljali v Krekovem središču, prenesli znanje o starih ali pozabljenih običajih, osebah, igrah ter dogodkih na osnovnošolce. Aktivnosti bodo potekale v okviru projekta Z roko v roki, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V kolikor bi vas sodelovanje v kateri izmed jesenskih aktivnosti zanimalo, bomo veseli vašega klica (064 299 599), lahko pa nas tudi obiščete na Krekovi ulici 10 v Komendi. Vsakega obiska smo zelo veseli.

Pandemija covida-19 je tudi projekt SHES postavila pred izziv kako
pravočasno izvesti načrtovane aktivnosti ob omejitvenih ukrepih. V
mednarodnem partnerstvu smo se v upanju, da se pandemija poleže,
odločili, da zaprosimo za podaljšanje projekta do konca marca 2022. Za
junij načrtovane delavnice smo zato prestavili na september 2021, ko
bomo s skupino starejših preizkusili SHES priročnik in v živo spoznavali
pobude delitvene ekonomije, ki lahko pripomorejo k izboljšanju življenja
starejših: kako z aplikacijo na mobilnem telefonu rezervirati in
odkleniti avto za najem (car share), kako deluje sopotništvo
(prevoz.org), kako in kje si izposoditi orodje ali druge pripomočke v
Knjižnici reči, spoznali Zelemenjavo, kjer vrtičkarji izmenjujejo seman,
sadike in pridelano zelenjavo itd. Veselimo se jesenskih srečanj in
odkrivanja novosti, ki nam jih nudi razvoj moderne tehnologija. Prav je,
da ji tudi starejši čim bolj sledimo.

Za uresničitev modela TAAFE smo predvideli organizacijo in izvedbo serije petih mednarodnih delavnic za metodološke povezovalce, starejše osebe in zaposlene v občini, ki sestavljajo lokalno trojko, z udeležbo vseh sodelujočih držav. Pandemija covida-19 je načrte prekrižala: razen prve delavnice pozimi 2020 na Dunaju smo srečanja preselili na splet in delavnice so postale virtualne. Delavnice so bistveni del projekta TAAFE, saj redna srečanja, izmenjava znanja in razvoj dobrih odnosov med člani trojk iz različnih držav krepijo zaupanje, kar je ključni element za ustvarjanje "učeče skupnosti".

 

V soboto, 29.8.2020 smo v okviru projekta Na kmetijo! obiskali ekološko kmetijo AvarK v vasici Smuka v Suhi Krajini. Družina Novak nam je predstavila njihovo kmetijo ter razkazala pripadajoče objekte, vključno s pašniki s škotskim govedom.
Po kosilu iz domačih in lokalnih dobrot smo izvedli poizvedno skupino, v okviru katere smo udeležence povprašali o njihovih vtisih ter razpravljali o možnostih in pogojih za razvoj socialnega varstva starejših na kmetijah kot obliki dopolnilne dejavnosti v Sloveniji.

 

Projekt TAAFE (naproti starosti prijazni skupnosti na območju Alp), ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Alpine Space, povezuje pet lokalnih skupnosti v alpskem prostoru, ki so svoje aktivnosti usmerile v starostno prijazno skupnost. Navdih za projekt prihaja iz globalnega gibanja Starosti prijazna mesta in skupnosti, ki ga je začela Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

 

a Inštitutu Antona Trstenjaka nas včasih obiščejo dijaki ali študentje, ki jih zanima delo našega inštituta ali bi radi več izvedeli o gerontologiji, staranju ipd. Z veseljem jih sprejmemo in jim predstavimo inštitut in področja našega delovanja. Na začetku marca 2021 smo se na pobudo profesorice Irene Potočnik na spletnem srečanju predstavili študentom v Ekonomske šole Celje, smer organizator socialne mreže.
Po predavanju smo prejeli zahvalno pismo.

Evropska komisija je 27. januarja predstavila zeleno knjigo o staranju, s katero se je pričela široka razprava o politiki glede izzivov in priložnosti starajoče se družbe v Evropi.

 

Konec 2020 smo na inštitutu začeli s projektom Neaktivnost ne pride v
poštev, s katerim bomo spodbujali starejše k aktivnemu vključevanju v
družbo, prostovoljstvu in medsebojni pomoči. V projektnem partnerstvu
so poleg nas še partnerske organizacije iz Hrvaške, Italije in
Madžarske. Inštitut bo sodeloval predvsem s svojim znanjem in izkušnjami
na področju aktivnega in zdravega staranja ter usposabljanja prostovoljcev.

Projekt bo trajal do oktobra 2022, financiran pa je iz programa Erasmus+.

Triindvajset let izhajanja revije Kakovostna starost je priložnost za razmislek o pisanju v njej v luči, da je interdisciplinarna, znanstveno-strokovna, gerontološko-medgeneracijska, a tudi edina slovenska revija za to področje. To, da je edina, krepi motivacijo za nadaljevanje njenega izhajanja. Krepi notranjo etično motivacijo – če stroke, ki so relevantne za razvoj sožitja ob staranju v 21. stoletju, ne bi imele foruma za razpravljanje o teh ključnih nalogah v materinem jeziku, bi se odrezale od slovenske kulture. Tudi zunanja motivacija je močna – strokovnjaki in praktiki spodbujajo izhajanje revije in se nanjo dobro odzivajo.

V tokratni - četrti in zadnji letošnji - številki lahko najdete znanstvene in strokovne članke o pomenu empatije pri staranju in duševnem zdravju, o odnosu do smrti in umiranja, o tem, kako izgleda finska rejniška oskrba za starejše in o drugih zanimivih temah. Iz gerontološke literature smo vam predstavili socialni položaj v Sloveniji v preteklih dveh letih, nasilje do otrok, žensk in starejših ljudi v času kovida-19, staromrzništvo v času kovida-19 in izpoved avtorice Hospica. Nazadnje si lahko v rubriki Starosti prijazna mesta in občine preberete o Konzorciju 17 - Projektu integrirane dolgotrajne oskrbe v slovenskih občinah.

Revijo lahko naročite direktno na http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/ ali preko maila na info@iat.si.

Cena posamezne številke je 14 €, celotnega letnika pa 44 €.

kakovostna starost

Jesenska številka naše gerontološko-medgeneracijske revije ima dve aktualni vsebini: slovenski zakon o dolgotrajni oskrbi in pandemija covid-19.

Coidu-19 je aktualna tema, ki smo se ji posvetili že v prejšnji šrevilki. Dolgotrajna oskrba pa je naša prednostna vsebina od začetka izhajanja – v teh 22 letih je Kakovostna starost objavila 525 daljših člankov o raziskovalnih spoznanjih in političnih dokumentih ter o tujih in domačih dobrih praksah s področja dolgotrajne oskrbe. V času priprave pričujoče številke je bil v javni razpravi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji. Revija s svojim izdajateljem Inštitutom Antona Trstenjaka podpira predlog s potrebnimi dopolnitvami. Skupaj s izobraževalno-razvojnim podjetjem za institucionalno oskrbo Firis Imperl d.o.o. in Konzorcijem 17 – združenjem okrog 30 slovenskih občin, ki hočejo urediti integrirano dolgotrajno oskrbo za svoje občane, smo pripravili Izjavo v podporo in dopolnitev predlaganega zakona. Izjava, ki je objavljena v začetku revije, podrobneje razčleni in utemelji prednosti ter potrebne dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji, ki ga predlaga Vlada RS.

V reviji boste našli tudi druge prispevke o dolgotrajni oskrbi, od pomena filozofskega dialoga v paliativni oskrbi in delu hospica do poslavljanja in žalovanja v času izolacije ob covidu-19. Ta zadnji je eden iz vrste prikazov, ki prinašajo spoznanja in izkušnje pri reševanju problemov ob pandemiji covid-19 iz tuje literature. Opozoril bi še na izvirni članek o dogajanju ob epidemiji v avstrijskih domovih za stare ljudi. Pregledno opiše ukrepanje za zaščito stanovalcev in osebja, poglobljeno pa se ustavi tudi pri stiskah stanovalcev in njihovih svojcev ter ob etičnih dilemah vodstva v tej novi situaciji, npr. glede slovesa svojcev od umirajočega stanovalca.

Ko predajamo pričujočo številko revije bralcem, si uredništvo želi, da bi v naslednjih številkah lahko objavljali dobre izkušnje po obvladani pandemiji covid-19, ki najbolj prizadeva stare, krhke ljudi v dolgotrajni oskrbi. In tudi o sprejemu kakovostnega zakona o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji.

iz pisma urednika, Kakovostna starost letnik 23 (2020), številka 3

Revijo lahko naročite direktno na http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/ ali preko maila na info@iat.si.

Cena posamezne številke je 14 €, celotnega letnika pa 44 €.

naslovnica in kazalo

‹‹123456...9
© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje