English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Ljubljana

Mestna občina Ljubljana se posveča starejšim in svoje politike utemeljuje na dosedanjih dobrih praksah ter aktivnem dialogu z deležniki.

Slovenska zakonodaja zahteva, da se nekatere obveznosti na področju zdravstvenega in socialnega varstva izvajajo na lokalni ravni. Te vključujejo doplačila za institucionalno varstvo, zagotavljanje družinske pomoči na domu ter subvencioniranje obeh storitev. Poleg tega Mestna občina Ljubljana sofinancira različne dodatne programe za starejše na področjih socialne pomoči, zdravja, izobraževanja, kulture in športa. Te programe izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, ki si prizadevajo odgovoriti na potrebe in zahteve starejših z razvojem kakovostnih programov in storitev posebej za starejše.

Mestna občina Ljubljana financira tudi posvetovalno telo župana, Svet za vprašanja starejših v Mestni občini Ljubljana, katerega glavna naloga je opozarjanje na potrebe starejših.

Naša prizadevanja za odzivanje na potrebe in zahteve starejših se odražajo tudi v aktivnem sodelovanju v evropski mreži zdravih mest SZO, podomrežju Zdravo staranje in članstvu v svetovni mreži starosti prijaznih mest in skupnosti SZO od leta 2011. V letih 2011 in 2013 smo podpisali tudi Dublinsko deklaracijo o starosti prijaznih mestih in skupnostih. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel že tri akcijske načrte "Starosti prijazna Ljubljana", prvega za obdobje 2013-2015, drugega za obdobje 2016-2020 in tretjega za obdobje 2021-2025, kar predstavlja nadaljevanje naših dejavnosti za izboljšanje dostopnosti. Akcijski načrti so bili pripravljeni na podlagi različnih poročil in razprav v fokusnih skupinah. Vsebujejo posamezne ukrepe s cilji. Odgovorna institucija za izvajanje ukrepov je mestna uprava ter posamezni občinski javni zavod in javna podjetja. Ukrepi so zasnovani kot njihove redne naloge (ki se izvajajo kot zakonska obveznost ali osnovna dejavnost) ali kot individualni projekt.

Starosti prijazne prakse
Dnevni centri aktivnosti za starejše v Ljubljani (DAC-i)
Električna vozila Kavalir (Kavalir) v Mestni občini Ljubljana
Tečaji računalniškega opismenjevanja za starejše v Mestni občini Ljubljana

 www.ljubljana.si

Profil Občine Ljubljana na spletni strani WHO

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje