English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

 

Na decembrski seji Občinskega sveta je bila sprejeta Strategija Starosti prijazne občine. Družba v občini Komenda se stara in aktivnega prebivalstva je vse manj. Po drugi strani pa se uresničujejo želje po čim daljšem življenju. Vse navedeno nas sili v ukrepanje in v luči vrste prizadevanj za kakovostno staranje, starost in solidarno medgeneracijsko sožitje, je tudi vstop Občine Komenda v svetovno mrežo Starosti prijaznih občin, pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Sprejeta strategija bo začrtala smer razvoja starejšim, družinam in vsem generacijam s krepitvijo skupnostnih programov, ki že tečejo, in z novimi, ki jih je Lokalna akcijska skupina, sestavljena iz predstavnikov politike, strokovnih služb, ki delujejo v lokalni skupnosti, zainteresirane javnosti in seveda predstavnikov tretje generacije, skozi več delavnic prepoznala.

Poleg strategije je Občinski svet sprejel tudi letni načrt za leto 2024 in s tem zagotovil tudi določena finančna sredstva, v okviru katerega bomo v letošnjem letu poskušali sistemsko urediti tri aktivnosti, ki potekajo v občini že več let.

Medijsko najbolj prepoznavna, sicer pa enako pomembna in potrebna, kot ostali dve, je babi servis, potem brezplačni prevozi za starejše in dnevno bivanje za starejše, ki se je do nedavnega izvajalo v sodelovanju Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda in Inštituta Antona Trstenjaka. Tekom tekočega leta bo Lokalna akcijska skupina pripravila nov predlog letnega načrta, v katerem bo začrtala pot novim aktivnostim in infrastrukturnim rešitvam za leto 2025. Seveda je nujno tudi sprotno preverjanje Lokalne akcijske skupine, kako potekajo tekoče aktivnosti. Podoben strateški dokument je Občinski svet sprejel tudi leta 2006 in je veljal za desetletno obdobje. V njem je bila izpostavljena posebna pozornost vseh javnih služb, civilnih organizacij, politike in celotne skupnosti zavedanju, da je novo povezovanje generacij s ciljem solidarnega sožitja ena od varovalk kvalitetnega življenja tako za starejše, kot za mlade in srednje generacije. Dokument je imel tudi konkretno zavezo, da v občini dobimo manjši dom za stare ljudi, da sami izvajamo socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu in vrsto skupnostnih programov, kot so medgeneracijske skupine za kakovostno staranje, digitalno opismenjevanje starejših na način druženja z mlado generacijo, tečaji tujih jezikov za starejše… Kot kaže sedanjost, nam je uspelo konkretno začrtane cilje doseči, na določenih področjih pa preseči.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje