English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Straža

 

Občina Straža izvaja naslednje programe in storitve, namenjene starejšim, s katerimi si prizadeva za starostnikom prijazno občino:

Programi za oskrbo bolnih in starejših oseb s posebnimi potrebami:
socialno varstvo pomoči potrebnih (Center za socialno delo Dolenjske in Bele krajine, enota Novo mesto)
Pomoč družinam na domu v Občini Straža v okviru socialno varstvene storitve (prilagojena potrebam posameznih starejših upravičencev)
Institucionalno varstvo starejših oseb
Dejavnosti, ki jih izvajata Rdeči križ in Karitas Vavta vas
Programi za aktivno in zdravo staranje upokojenih občanov ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja:
Prostovoljni vozniki (namenjeni povečanju mobilnosti državljanov, starejših od 65 let)
Storitev socialne varnosti na daljavo e-oskrba (podpira starejše osebe, posameznike s posebnimi potrebami, bolnike s kroničnimi boleznimi, bolnike po večjih operacijah in osebe z demenco)
Skupnostni center v Občini Straža (namenjen povečanju socializacije , ohranjanju socialnih stikov in zagotavljanju različnih dejavnosti za starejše in mlajše občane)
Organizacija srečanj za starejše občane v Občini Straža
Za zagotavljanje kakovosti življenja in dostojnega staranja je občina oblikovala Strateški razvojni program (2022-2027) za izboljšanje življenjskih razmer v občini s poudarkom na novih oblikah življenja, zdravem staranju in medgeneracijskem sodelovanju.

S proaktivnim pristopom bo Občina Straža presegla zakonske obveznosti lokalne skupnosti in ustvarila skupnost, ki spoštuje starejše občane ter ponuja številne priložnosti in podporo za zdravo staranje v smeri izboljšanja kakovosti življenja.

https://www.obcina-straza.si/

Profil Občine Straža na spletni strani WHO

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje