English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

 

Občina Domžale je 31. januarja 2024, z Inštitutom Antona Trstenjaka podpisala pogodbo o vključitvi Občine Domžale v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin. Občina Domžale si tako prizadeva za učinkovito udejanjanje ciljev občinske strategije Skupaj za lepšo starost 2023-2028 in se poteguje za pridobitev naziva Starosti prijazna občina.
Mreža je del globalne mreže starosti prijaznih mest in občin WHO Global Network of Age friendly Cities and Communities, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije z nazivom. Inštitut Antona Trstenjaka je slovenski nacionalni koordinator. Kot strokovna institucija bo v skladu s pogodbo prevzel skrb za spremljanje domžalske strategije ter aktivnosti lokalne skupine za starejše, pripravo letnih načrtov za izvedbo strategije, izobraževanje lokalnega koordinatorja, informiranje in ozaveščanje lokalnih prebivalcev v zvezi z demografskimi vprašanji preko okroglih miz, predavanj, lokalnih medijev ipd.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje