English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Šentrupert


Občina Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja reke Mirne. Sredi trga stoji velika gotska cerkev, posvečena svetemu Rupertu. Vas obdajajo poseljeni griči, porasli z gozdom in vinogradi, ki dajejo vasi značilen podeželski značaj. Občina pokriva površino 49 kvadratnih kilometrov, na kateri živi 2.800 prebivalcev v 25 naseljih. Leta 2007 se je občina osamosvojila od večje občine Trebnje. Občina ima jasno vizijo razvoja in želi z ohranjanjem naravne dediščine ohraniti kakovost življenja za vse generacije, postati energetsko samozadostna ter mednarodno prepoznavna po vernakularni arhitekturi in avtentičnem turizmu. Vizija se je že udejanjila v inovativnem projektu - nizkoenergijskem in nizkoogljičnem lesenem vrtcu. Na podlagi tega je bila občina že prepoznana kot najbolj inovativna lokalna skupnost. Zelo pomemben projekt za razvoj turizma in ohranjanje avtohtone ljudske arhitekture je muzej senožeti, prvi tovrstni projekt na svetu, poimenovan Dežela senožeti. Muzej bo zagotovo postal ena od glavnih gonilnih sil turizma v dolini Mirne. Stalne razstave in kulturno-turistične prireditve različnih društev predstavljajo kulturno bogastvo občine.

V Občini Šentrupert si prizadevamo razvijati zmogljivosti za spodbujanje zdravja in zdravstvenih storitev, dobrega počutja in sodelovanja naših starejših občanov. V zadnjih štirih letih smo razvili program za spodbujanje zdravja in dobrega počutja "Živimo zdravo v Šentrupertu" (organiziramo več preventivnih programov, različna predavanja zdravnikov, nekatere tečaje - na primer nordijsko hojo in delavnice zdravega kuhanja - postali so zelo priljubljeni; udeležuje se jih od 20 do 100 občanov).

Imamo tudi zelo aktivno Društvo upokojencev Šentrupert, ki spodbuja in podpira prostovoljstvo (starejši pomagajo starejšim). Z vključitvijo zagotavljanja možnosti vseživljenjskega učenja za opolnomočenje starejših in spodbujanje njihove avtonomije je Skupnost Šentrupert ustanovila center dnevnih aktivnosti za starejše - prostor, kjer se starejši srečujejo z drugimi, za podporo različnih delavnic (najbolj priljubljena je za ročna dela, odprta enkrat tedensko, redno se je udeležuje 13 žensk).

V letu 2015 smo na podlagi priporočil starejših postavili tudi nekaj nove opreme na javnih mestih, kot so lesene klopi in koši za smeti

Naš glavni načrt za leto 2016 je organizirati predavanja za družinske člane, ki živijo s starejšimi družinskimi člani.

https://www.sentrupert.si/

Profil Občine Šentrupert na spletn strani WHO


© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje