English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Celje

Pobudo za starosti prijazno mesto smo začeli izvajati leta 2010, leta 2012 pa smo se pridružili svetovni mreži starosti prijaznih mest in skupnosti Svetovne zdravstvene organizacije. 3. marca 2013 je bil ustanovljen Mestni svet "Starosti prijazno Celje", katerega člani so predstavniki mestnega sveta, različnih javnih ustanov, starejših občanov in predstavniki Mestne občine Celje.

Cilj projekta je, da bo Mestna občina Celje pri svojem rednem delovanju upoštevala usmeritve in nasvete, ki jih dajejo starejši občani.

Prednostne naloge so naslednje: dostopnost zdravstvenih storitev, čisto okolje, zadostno število programov, ki nudijo kakršno koli pomoč starejšim občanom, da bi čim dlje ostali v domačem okolju (stanovanja, prilagojena starejšim občanom). Akcijski načrt bo mestnemu svetu predstavljen marca 2014. Dejavnosti Lokalne interdisciplinarne koordinacijske skupine za potrebe starejših v Mestni občini Celje.

Župan je imenoval lokalno interdisciplinarno koordinacijsko skupino, ki obravnava potrebe starejših. Njene glavne naloge so:

usklajevanje dejavnosti lokalne skupnosti, strokovnjakov in civilne družbe za načrtovanje in vključevanje politike v zvezi s starejšimi.
Spremljanje socialnih storitev in programov za starejše v Mestni občini Celje.
Promocija in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v Celju.

https://moc.celje.si/

Profil Občine Celje na spletni strani WHO

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje