English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Občina Sevnica je po površini 12. največja slovenska občina, šteje pa nekaj več kot 17.500 prebivalcev. Občina Sevnica je del posavske statistične regije. Lepo urejena krajevna središča se razprostirajo na obeh bregovih reke Save in po njenem širšem zaledju. Mesto Sevnica je upravno, politično, kulturno in družabno središče občine. Sevniško občino in življenje na tem območju opredeljujeta razgibanost terena in razpršena poseljenost. Prebivalci in prebivalke posameznih naselij na območju občine so povezani v 11 krajevnih skupnosti. V letu 2022 je imela starejših od 65 let dobrih 22% prebivalcev.

V občini Sevnica dobro sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za starejše, za katere Občina Sevnica je pristojna. Predvsem pri varstvu starejših občina sodeluje s Centrom za socialno delo Posavje, enoto Sevnica, Zdravstvenim domom Sevnica, Lekarno Sevnica ter s Trubarjevim domom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu in DUO Impoljca, ki vodi tudi Dom upokojencev Sevnica. Konec leta 2023 so v Sevnici ustanovili delovno skupino za pripravo strategije starosti prijazne občine Sevnica, v katero so vključili relevantne deležnike občine, s katerimi sodelujejo kot so: domova za starejše, društvo upokojencev, zdravstveni dom, center za socialno delo ter pomoč na domu. Po vključitvi v Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin ter Globalno mrežo SPMO v letu 2024, načrtujejo tudi sprejetje Strategije Starosti prijazne Sevnice.

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje