English site

Povečaj črkePomanjšaj črke

Starosti prijazna mesta in občine

Log-Dragomer

 

Občina Log – Dragomer je 16. junija 2021 s sklepom občinskega sveta vstopila v program Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta in občine (SPMO) in se vključila  v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin. Občina sledi programu SPMO, ki predvideva štiri ključne korake: 1. ugotavljanje potreb, želja in zmožnosti; 2. načrtovanje v obliki izdelave strategije, 3. uresničevanje strategije, 4. evalviranje uresničevanja strategije. V občini smo v letu 2021 prvi korak izpolnili s pripravo študije staranja; ki je bila podlaga za oblikovanje strategije in ob enem bogato gradivo za ozaveščanje in informiranje občanov in vsa nadaljnja prizadevanja na tem področju. Sledila je priprava strategije starosti prijazne občine Log – Dragomer, ta je bila sprejeta oktobra 2022, skupaj s letnim načrtom 2022/2023, ki je poskrbel za konkretizacijo strateških ciljev  v tekočem letu. 

https://www.log-dragomer.si/

© 2010 - Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje